สำหรับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จากที่เจอข้อสอบมามักจะออกประมาณว่าให้ชื่อพืชมาเยอะ