แบบทดสอบ ระบบย่อยอาหาร

posted on 20 Dec 2009 16:41 by e-learning in Science
แบบทดสอบ ระบบย่อยอาหาร 1
แบบทดสอบเรื่อง ระบบย่อยอาหาร
แบบทดสอบเรื่อง ระบบย่อยอาหาร จำนวน 5 ข้อ
แบบทดสอบที่ 1 ช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง การย่อยอาหาร
แบบทดสอบ ชุดที่1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

Comment

Comment:

Tweet

แผแผแหดห

#30 By กฟหกฟหก (113.53.123.8|113.53.123.8) on 2015-08-09 20:19

ทาาสาาานยนา

#29 By ้ร้ร้รี้ร้ร้ร้ (113.53.123.8|113.53.123.8) on 2015-08-09 20:11

#28 By ข้าวฟ่าง (180.183.251.49|180.183.251.49) on 2015-06-23 18:16

#27 By (49.230.87.164|49.230.87.164) on 2015-06-21 12:11

#26 By เกท (171.5.100.158|171.5.100.158) on 2015-05-27 19:44

#25 By เกท (171.5.100.158|171.5.100.158) on 2015-05-27 19:44

#24 By เกท (171.5.100.158|171.5.100.158) on 2015-05-27 19:44

#23 By สาร (202.29.177.202|192.168.2.219, 202.29.177.202) on 2014-07-23 13:12

#22 By fuck (171.5.250.195|171.5.250.195) on 2014-06-15 15:43

เเะะอดดอแอ

#21 By เดื้ดื้ทท้ทม (171.5.250.195|171.5.250.195) on 2014-06-15 15:43

#20 By (101.108.9.40|101.108.9.40) on 2014-05-28 10:14

big smile

#19 By ่กาน (124.121.6.171|124.121.6.171) on 2014-03-13 21:26

 

#18 By ด้นระขน (202.29.179.243|202.29.179.243) on 2014-02-27 10:50

#17 By (223.207.96.190|223.207.96.190) on 2014-01-13 17:49

.......... Good!,!!!!!!!,!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!,!!!L!!!!!!!!!!!,!!,,,!!!!!!!"",!!!!!,,!!!,,,!,!!!!!!

#16 By Xxx (223.207.96.190|223.207.96.190) on 2014-01-13 17:49

#15 By Love fart (223.207.96.190|223.207.96.190) on 2014-01-13 17:46

I think you hit a <a href="http://irnjpuzzhjn.com">bulsyele</a> there fellas!

#14 By dfSfGVt47 (177.73.47.8, 177.73.47.8) on 2013-08-28 14:02

This is way better than a brick & mortar <a href="http://azzwixm.com">esnthlisbmeta.</a>

#13 By xgIpK1ETBAs (221.178.189.237) on 2013-08-24 22:22

I could read a book about this without finding such real-world apoesachrp!

#12 By IQhLPknMeLBv (109.70.176.1) on 2013-08-21 14:47

😝😝😝

#11 By แสตมป์ (27.55.217.244) on 2013-07-17 17:29

#10 By aa020508 (103.7.57.18|223.204.103.1) on 2013-06-27 16:11

#9 By 1 (103.7.57.18|223.204.197.102) on 2013-05-20 21:02

#8 By ชนิตา (103.7.57.18|223.205.244.150) on 2013-03-06 23:10

#7 By สิน (103.7.57.18|125.27.187.153) on 2013-02-24 16:04

#6 By ponnee (103.7.57.18|118.172.146.41) on 2012-09-27 14:31

#5 By kheathy (103.7.57.18|118.173.141.245) on 2012-07-12 21:56

#4 By ทิืิืืทอืืืืืื (103.7.57.18|115.67.0.129) on 2012-07-05 18:40

#3 By Jirawat (1.4.134.223) on 2012-04-19 17:07

#2 By jintana (49.49.50.158) on 2011-07-15 10:39

แบบทดสอบบางข้อเฉลยผิด รบกวนแก้ไข

#1 By ิbio (202.29.54.58) on 2011-02-23 11:34