แบบฝึกหัด Future Simple tense

posted on 13 Dec 2009 15:56 by e-learning  in English
                    1. Verb Tense Exercise :  Future Simple - Will or Won't
                    2. Verb Tense Exercise :  Simple Future and Future Continuous
                    3. Verb Tense Exercise :  Exercise on Future I Simple (will)
                    4. Verb Tense Exercise :  Exercise on Future I Simple (going to)
                    5. Verb Tense Exercise :  Exercise on Future II Simple
                    6. Verb Tense Exercise :  Future simple  -  Exercise 1
                    7. Verb Tense Exercise :  Future simple  -  Exercise 2
                    8. Verb Tense Exercise :  Future Simple (will V) Vs. Be Going to
                    9. Verb Tense Exercise :  Simple Future verb tense exercises

                  10. Verb Tense Exercise :  Will and Be Going to
                  11. Verb Tense Exercise : 
Will and Be Going to
                  12. Verb Tense Exercise : 
Will and Be Going to
                  13. Verb Tense Exercise : 
Simple Present and Simple Future
                  14. Verb Tense Exercise : 
Simple Present and Simple Future
                  15. Verb Tense Exercise : 
Simple Future and Future Continuous
                  
Verb Tense Practice Test : Cumulative Verb Tense Review 
                  Verb Tense Final Test : Cumulative Verb Tense Review
       

edit @ 13 Dec 2009 15:57:01 by e-learning

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

rtyuijuhgftyujhgfrtyujhgftsad smile

#1 By may123098 (49.228.57.27) on 2011-01-07 17:19

#2 By นามา (182.93.203.116) on 2011-02-11 11:12

good big smile

#3 By narupon (125.26.190.81) on 2011-07-10 12:01

tongue angry smile double wink wink cry open-mounthed smile

เว็บกาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาก 55555 มีไรปะ

#4 By Lightning (61.91.86.162) on 2011-07-19 09:47

ล้อเล่นอย่าเครียด ๆๆๆๆๆๆๆๆbig smile big smile big smile big smile

#5 By Lightning (61.91.86.162) on 2011-07-19 09:49

#6 By Kathi (202.137.154.130) on 2011-08-31 16:05

#7 By Jay (223.205.208.197) on 2012-01-31 20:31

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากครับ น่าจะมีเยอะกว่านี้

#8 By jay (223.205.208.197) on 2012-01-31 20:34

big smile sad smile angry smile cry double wink double wink embarrassed question question tongue tongue tongue sad smile cry wink question
เจ๋ง

#9 By ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 10:52

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed
ไม่มี1.? question sad smile confused smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question surprised smile surprised smile surprised smile double wink cry

#10 By ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 10:54

big smileได้เต็มด้วย big smile

ง่ายมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกquestion question question question question question question question question question question question question question question sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#11 By ิฟสส ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 14:57

#12 By ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 14:58

#13 By ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 15:01

เยอะปะ

#14 By ball (27.130.1.67) on 2012-03-15 15:02

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed <

#15 By bloom (27.130.1.67) on 2012-03-15 15:36

#16 By zanda (110.77.168.172) on 2012-03-23 20:55

#17 By zanda (103.10.228.2) on 2012-03-23 21:25

#18 By zanda (103.10.228.2) on 2012-03-23 21:26

#19 By zany (103.10.228.2) on 2012-03-23 21:28

#20 By hfhfg (103.10.228.2) on 2012-03-23 21:28

#21 By dfsdf (110.77.168.172) on 2012-03-23 22:08

dddd

#22 By fgbd (124.120.234.45) on 2012-04-24 23:22

80/7

#23 By จิราวรรณ (103.7.57.18|110.49.241.142) on 2012-06-28 17:45

#24 By pp (103.7.57.18|49.228.198.57) on 2012-09-14 18:01

#25 By pp (103.7.57.18|49.228.198.57) on 2012-09-14 18:05

#26 By chi (103.7.57.18|49.228.198.57) on 2012-09-14 18:08

#27 By ปิยะนัฐ (103.7.57.18|10.0.1.186, 202.29.240.179) on 2012-10-27 12:32

 sad smileembarrassed

#28 By ฝน (103.7.57.18|192.168.1.115, 125.25.200.240) on 2012-12-20 20:18

angry smile ไม่มีเฉลยเลยอ่ะ

#29 By tanchanok (103.7.57.18|171.7.185.65) on 2013-01-17 18:32

big smile big smile big smile

#30 By น้ำ (103.7.57.18|1.0.183.94) on 2013-01-21 18:45

#31 By เกริกกฤษฏ์ (103.7.57.18|192.168.10.55, 119.42.115.214) on 2013-02-04 14:56

#32 By supattra (103.7.57.18|125.27.5.243) on 2013-02-12 13:24

mjhk

#33 By supattra (103.7.57.18|125.27.5.243) on 2013-02-12 13:27

no

#34 By pe (103.7.57.18|58.137.12.74) on 2013-02-18 17:52

#35 By poy (103.7.57.18|125.26.73.145) on 2013-03-15 18:47

#36 By poy (103.7.57.18|125.26.73.145) on 2013-03-15 19:12

good

#37 By bally (103.7.57.18|180.183.58.166) on 2013-06-03 07:51

#38 By sushaya (103.7.57.18|125.27.17.175) on 2013-06-03 13:31

Thanks for spending time on the computer (wtrniig) so others don't have to.

#39 By ivDazr4zhTr1 (188.143.232.12) on 2013-08-21 06:23

#40 By tidaritn199981@hotmail.com (202.29.193.61) on 2013-08-23 14:33

I <a href="http://kxbmossbu.com">lilrlatey</a> jumped out of my chair and danced after reading this!

#41 By bfE7oXwk (177.44.183.10, 177.44.183.10) on 2013-08-24 11:58

Your <a href="http://msnczcbmtc.com">postnig</a> lays bare the truth

#42 By c6Uw06KW (218.240.58.65) on 2013-08-28 13:08

อะไรวะ ไม่มีอะไรเลย

#43 By double ploy (171.5.250.235) on 2013-11-10 16:14

ขอบคุณคะ

#44 By joy (171.5.251.70|171.5.251.70) on 2014-01-22 23:30

embarrassed

#45 By (183.89.106.188|183.89.106.188) on 2014-02-20 17:52

#46 By ยนท (183.89.106.188|183.89.106.188) on 2014-02-20 17:52

wink

#47 By (110.77.189.29|110.77.189.29) on 2014-02-20 17:52

cry cry cry cry

#48 By (171.99.137.83|171.99.137.83) on 2014-02-22 14:27

 

#49 By (171.99.137.83|171.99.137.83) on 2014-02-22 14:31

กากทุ้ยย

#50 By เดก sa (118.173.131.46|118.173.131.46) on 2014-02-23 12:40